PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG DỤ
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Công văn 100/PGD&ĐT Ninh Giang ngày 20 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học năm học 2016 - 2017. 22/08/2016 [HyperLink19]
2 Phân phối chương trình thực hiện từ năm học 2012 - 2013 (Được áp dụng trong thời gian đầu của năm học 2016 - 2017 theo công văn 1056/SGD&ĐT Hải Dương và hướng dẫn của PGD huyện Ninh Giang) 21/08/2016 [HyperLink19]
3 Báo cáo tập huấn và bài tập tham khảo môn toán 30/08/2015 [HyperLink19]
4 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm phổ cập 13/08/2015 [HyperLink19]
5 Tài liệu tập huấn về công tác quản lý chuyên môn 13/08/2015 [HyperLink19]
6 Công văn 8987 về hướng dẫn công tác kiểm định chất lượng giáo dục 13/08/2015 [HyperLink19]
7 Nội dung hướng dẫn thu thập thông tin minh chức của kiểm định chất lượng 13/08/2015 [HyperLink19]
8 LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 14/12/2014 [HyperLink19]
9 KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015 14/12/2014 [HyperLink19]
10 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015 06/10/2014 [HyperLink19]
11 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
12 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
13 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
14 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]