PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG DỤ
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc6A44    
2Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc7A33    
3Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc8A30    
4Nguyễn Trường ĐiệpÂm nhạc9A37    
5Hà Thị ThuCông nghệ6A44    
6Trịnh Thị NghĩaCông nghệ7A33    
7Lê Huyền TrangCông nghệ8A31    
8Lê Huyền TrangCông nghệ9A37    
9Nguyễn Thị CúcĐịa lí6A44    
10Nguyễn Thị CúcĐịa lí7A33    
11Nguyễn Thị CúcĐịa lí8A31    
12Nguyễn Thị CúcĐịa lí9A37    
13Phạm Thị GiangGdcd6A44    
14Phạm Thị GiangGdcd7A33    
15Phạm Thị GiangGdcd8A31    
16Trịnh Thị Minh KhươngGdcd9A37    
17Nguyễn Văn ThuầnHóa học8A31    
18Trịnh Thị NghĩaHóa học9A37    
19Nguyễn Thị HiềnLịch sử6A44    
20Nguyễn Thị HiềnLịch sử7A33    
21Nguyễn Thị HiềnLịch sử8A30    
22Nguyễn Thị HiềnLịch sử9A37    
23Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật6A44    
24Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật7A33    
25Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật8A31    
26Bùi Thị Vân AnhMĩ thuật9A37    
27Hà Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ6A44    
28Hà Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ7A33    
29Hà Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ8A31    
30Hà Thị Thanh HuyềnNgoại ngữ9A37    
31Phạm Thị GiangNgữ văn6A44    
32Nguyễn Thị CúcNgữ văn7A33    
33Nguyễn Thị HiềnNgữ văn8A30    
34Trịnh Thị Minh KhươngNgữ văn9A37    
35Trịnh Thị NghĩaSinh học6A44    
36Trịnh Thị NghĩaSinh học7A33    
37Trịnh Thị NghĩaSinh học8A31    
38Nguyễn Văn ThuầnSinh học9A37    
39Trương Ngọc LâmThể dục6A44    
40Trương Ngọc LâmThể dục7A33    
41Trương Ngọc LâmThể dục8A30    
42Trương Ngọc LâmThể dục9A37    
43Hà Thị ThuToán6A44    
44Hà Thị ThuToán7A33    
45Nguyễn Hữu TườngToán8A31    
46Nguyễn Hữu TườngToán9A37    
47Lê Huyền TrangVật lí6A44    
48Lê Huyền TrangVật lí7A33    
49Lê Huyền TrangVật lí8A31    
50Lê Huyền TrangVật lí9A37