PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG DỤ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Thị Vân Anh
   Sinh ngày: 16/12/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Lang Viên - Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Có sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Thị Vy
   Sinh ngày: 23/06/2003  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Cáp - Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:      Có sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018