PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG DỤ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai15:07:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai15:07:21 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai15:07:20 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16764
4Khách vãng lai15:01:54 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17506
5Khách vãng lai14:45:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai14:41:50 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai14:36:05 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16644
8Khách vãng lai14:35:46 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16836
9Khách vãng lai14:31:26 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17270
10Khách vãng lai14:30:25 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16646
11Khách vãng lai14:26:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=S%C4%90%C4%90-00757
12Khách vãng lai14:25:08 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17468
13Khách vãng lai14:15:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17486
14Khách vãng lai14:13:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17352
15Khách vãng lai13:52:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17613
16Khách vãng lai13:41:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16796
17Khách vãng lai13:30:55 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17201
18Khách vãng lai13:22:48 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17604
19Khách vãng lai13:19:39 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17235
20Khách vãng lai13:18:49 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16837
21Khách vãng lai13:16:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
22Khách vãng lai13:03:08 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16819
23Khách vãng lai12:41:34 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
24Khách vãng lai12:41:27 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai12:41:19 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
26Khách vãng lai12:40:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai12:36:30 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17350
28Khách vãng lai12:27:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17466
29Khách vãng lai12:19:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16839
30Khách vãng lai12:13:34 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17572
31Khách vãng lai12:11:51 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17317
32Khách vãng lai12:11:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16667
33Khách vãng lai12:04:13 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16650
34Khách vãng lai11:56:05 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17620
35Khách vãng lai11:55:17 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/video.aspx
36Khách vãng lai11:54:41 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17201
37Khách vãng lai11:41:19 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16817
38Khách vãng lai11:39:14 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
39Khách vãng lai11:36:24 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17315
40Khách vãng lai11:31:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai11:24:16 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6459
42Khách vãng lai11:21:30 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16660
43Khách vãng lai11:21:13 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16783
44Khách vãng lai11:16:01 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17534
45Khách vãng lai11:11:26 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16951
46Khách vãng lai11:10:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17480
47Khách vãng lai11:08:56 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17447
48Khách vãng lai11:08:47 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17266
49Khách vãng lai11:00:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16714
50Khách vãng lai10:55:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17518
51Khách vãng lai10:47:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16674
52Khách vãng lai10:41:41 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17488
53Khách vãng lai10:40:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20955
54Khách vãng lai10:25:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17582
55Khách vãng lai10:25:23 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16705
56Khách vãng lai10:17:34 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16947
57Khách vãng lai10:10:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17629
58Khách vãng lai10:08:52 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6451
59Khách vãng lai10:05:39 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
60Khách vãng lai10:04:12 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai10:01:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19408
62Khách vãng lai09:56:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16832
63Khách vãng lai09:38:54 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16697
64Khách vãng lai09:25:20 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17322
65Khách vãng lai09:06:58 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=476
66Khách vãng lai09:06:31 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16663
67Khách vãng lai08:56:55 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
68Khách vãng lai08:55:03 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16833
69Khách vãng lai08:49:19 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17448
70Khách vãng lai08:46:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20337
71Khách vãng lai08:43:16 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
72Khách vãng lai08:35:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17513
73Khách vãng lai08:33:48 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_khoi.aspx
74Khách vãng lai08:29:16 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17616
75Khách vãng lai08:26:48 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17654
76Khách vãng lai08:20:47 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
77Khách vãng lai08:15:33 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
78Khách vãng lai08:15:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
79Khách vãng lai08:15:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai08:09:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17313
81Khách vãng lai08:08:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16723
82Khách vãng lai08:05:20 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16661
83Khách vãng lai08:01:03 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84Khách vãng lai08:00:48 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16708
85Khách vãng lai07:59:41 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16833
86Khách vãng lai07:49:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17556
87Khách vãng lai07:47:34 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16759
88Khách vãng lai07:47:12 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
89Khách vãng lai07:46:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17298
90Khách vãng lai07:38:04 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17311
91Khách vãng lai07:35:42 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17358
92Khách vãng lai07:29:38 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17450
93Khách vãng lai07:27:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17229
94Khách vãng lai07:11:52 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16956
95Khách vãng lai07:11:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17417
96Khách vãng lai07:11:14 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-02541
97Khách vãng lai07:06:57 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16684
98Khách vãng lai07:03:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17338
99Khách vãng lai07:03:20 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17437
100Khách vãng lai06:43:39 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16713
101Khách vãng lai06:42:41 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16702
102Khách vãng lai06:35:12 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16677
103Khách vãng lai06:33:34 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17213
104Khách vãng lai06:29:53 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17332
105Khách vãng lai06:26:38 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16714
106Khách vãng lai06:25:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17648
107Khách vãng lai06:21:07 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
108Khách vãng lai06:20:54 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17642
109Khách vãng lai06:17:00 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17430
110Khách vãng lai06:15:41 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17585
111Khách vãng lai06:06:20 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
112Khách vãng lai06:05:56 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17484
113Khách vãng lai05:55:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16787
114Khách vãng lai05:55:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
115Hà Thị Thu05:54:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
116Khách vãng lai05:53:38 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17636
117Khách vãng lai05:49:24 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20958
118Khách vãng lai05:46:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17210
119Khách vãng lai05:39:56 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
120Hà Thị Thu05:37:10 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
121Khách vãng lai05:37:01 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
122Khách vãng lai05:32:13 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16693
123Khách vãng lai05:31:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
124Khách vãng lai05:31:52 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
125Khách vãng lai05:31:41 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
126Khách vãng lai05:26:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai05:24:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17610
128Khách vãng lai05:16:39 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16705
129Khách vãng lai05:14:47 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Khách vãng lai05:00:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
131Khách vãng lai04:59:27 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16945
132Khách vãng lai04:53:58 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16731
133Khách vãng lai04:53:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16641
134Khách vãng lai04:49:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16796
135Khách vãng lai04:43:55 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17625
136Khách vãng lai04:35:26 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16930
137Khách vãng lai04:31:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16740
138Khách vãng lai04:28:03 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19405
139Khách vãng lai04:26:53 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17578
140Khách vãng lai04:25:30 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17510
141Khách vãng lai04:22:07 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17653
142Khách vãng lai04:19:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17243
143Khách vãng lai04:19:25 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16717
144Khách vãng lai04:18:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
145Khách vãng lai04:18:17 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16725
146Khách vãng lai04:16:55 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
147Khách vãng lai04:16:50 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16701
148Khách vãng lai04:07:56 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17655
149Khách vãng lai04:01:19 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17607
150Khách vãng lai03:43:01 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17217
151Khách vãng lai03:41:44 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17694
152Khách vãng lai03:39:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16640
153Khách vãng lai03:36:44 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16707
154Khách vãng lai03:32:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16714
155Khách vãng lai03:25:15 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
156Khách vãng lai03:23:26 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16943
157Khách vãng lai03:22:42 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17391
158Khách vãng lai03:22:07 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
159Khách vãng lai03:21:26 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17408
160Khách vãng lai03:17:58 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17414
161Khách vãng lai03:16:06 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16710
162Khách vãng lai03:14:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16709
163Khách vãng lai03:11:39 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17566
164Khách vãng lai03:11:08 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16668
165Khách vãng lai03:09:02 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17692
166Khách vãng lai03:06:15 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17194
167Khách vãng lai03:01:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17458
168Khách vãng lai02:54:56 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17362
169Khách vãng lai02:51:11 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17392
170Khách vãng lai02:46:40 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16704
171Khách vãng lai02:46:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17462
172Khách vãng lai02:43:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16725
173Khách vãng lai02:43:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17288
174Khách vãng lai02:38:36 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16711
175Khách vãng lai02:36:51 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17588
176Khách vãng lai02:32:54 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17546
177Khách vãng lai02:31:51 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20338
178Khách vãng lai02:17:59 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Default.aspx
179Khách vãng lai02:14:51 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6455
180Khách vãng lai02:03:46 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16716
181Khách vãng lai02:01:29 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16729
182Khách vãng lai01:53:43 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
183Khách vãng lai01:51:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16743
184Khách vãng lai01:50:10 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16708
185Khách vãng lai01:43:58 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19405
186Khách vãng lai01:43:14 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16719
187Khách vãng lai01:39:15 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
188Khách vãng lai01:33:07 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
189Khách vãng lai01:30:58 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17593
190Khách vãng lai01:23:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16717
191Khách vãng lai01:23:10 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
192Khách vãng lai01:22:44 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16943
193Khách vãng lai01:21:20 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16706
194Khách vãng lai01:19:38 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17521
195Khách vãng lai01:17:42 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17321
196Khách vãng lai01:15:18 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17535
197Khách vãng lai01:13:45 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16722
198Khách vãng lai01:03:00 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17521
199Khách vãng lai01:01:35 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17561
200Khách vãng lai00:52:52 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17473
201Khách vãng lai00:51:46 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17413
202Khách vãng lai00:45:57 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16712
203Khách vãng lai00:41:21 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17467
204Khách vãng lai00:35:27 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16706
205Khách vãng lai00:31:05 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17315
206Khách vãng lai00:22:33 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16825
207Khách vãng lai00:12:10 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17293
208Khách vãng lai00:09:32 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16771
209Khách vãng lai00:06:37 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16817
210Khách vãng lai00:00:28 http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16685
19 11 2018